Zobacz listę mieszkań << Powrót

Deweloper Budopol / Oferta / Inwestycje nowe / Ostatnia / Zobacz listę mieszkań

Klikając w strzałki obok nazw kategorii otrzymujemy kolejno: 
  • Numer (listę mieszkań posortowaną pod względem numeracji mieszkań) 
  • Piętro (układ mieszkań po kolei piętrami)
  • Powierzchnia (mieszkania w porządku od najmniejszego do największego)
  • Opis (ustawienie mieszkań wg rodzaju na 1,2 lub 3 - pokojowe)

Zapraszamy do korzystania z tabeli i do kontaktu z naszym Działem Sprzedaż Mieszkań. 

Numer Piętro Powierzchnia Opis Cena Uwagi Rzuy
01 I 66.44 3 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
02 I 30.44 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
03 I 29.99 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
04 I 29.99 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
05 I 50.54 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
06 I 32.71 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
07 I 50.78 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
08 II 66.62 3 pokojowe   wolne zobacz rzut
09 II 30.55 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
10 II 30.08 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
11 II 30.08 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
12 II 50.59 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
13 II 32.88 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
14 II 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
15 III 66.62 3 pokojowe   wolne zobacz rzut
16 III 30.55 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
17 III 30.08 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
18 III 30.08 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
19 III 50.59 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
20 III 32.88 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
21 III 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
22 IV 66.62 3 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
23 IV 30.55 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
24 IV 30.08 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
25 IV 30.08 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
26 IV 50.59 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
27 IV 32.88 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
28 IV 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
29 V 66.62 3 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
30 V 30.55 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
31 V 30.08 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
32 V 30.08 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
33 V 50.59 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
34 V 32.88 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
35 V 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
36 VI 66.62 3 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
37 VI 30.55 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
38 VI 30.08 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
39 VI 30.08 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
40 VI 50.59 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
41 VI 32.88 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
42 VI 50.80 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
43 VII 66.62 3 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
44 VII 30.55 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
45 VII 30.08 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
46 VII 30.08 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
47 VII 50.59 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
48 VII 32.88 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
49 VII 50.80 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
50 VIII 50.12 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
51 VIII 43.90 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
52 VIII 52.86 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
53 VIII 70.78 3 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
54 IX 50.12 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
55 IX 43.90 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
56 IX 52.86 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
57 IX 70.78 3 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
58 I 50.70 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
59 I 50.62 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
60 I 50.78 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
61 II 50.80 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
62 II 50.78 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
63 II 50.80 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
64 III 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
65 III 50.78 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
66 III 50.80 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
67 IV 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
68 IV 50.80 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
69 IV 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
70 V 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
71 V 50.78 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
72 V 50.80 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
73 VI 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
74 VI 50.78 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
75 VI 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
76 VII 50.80 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
77 VII 50.78 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
78 VII 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
79 VIII 64.37 3 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
80 VIII 64.69 3 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
81 IX 64.37 3 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
82 IX 64.69 3 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
83 I 58.17 3 pokoje + aneks kuchenny   wolne zobacz rzut
84 I 43.61 2 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
85 I 41.43 2 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
86 I 50.78 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
87 II 58.17 3 pokoje + aneks kuchenny   wolne zobacz rzut
88 II 43.64 2 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
89 II 41.49 2 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
90 II 50.80 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
91 III 58.17 3 pokoje + aneks kuchenny   wolne zobacz rzut
92 III 43.64 2 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
93 III 41.49 2 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
94 III 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
95 IV 58.17 3 pokoje + aneks kuchenny   wolne zobacz rzut
96 IV 43.64 2 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
97 IV 41.49 2 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
98 IV 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
99 V 58.17 3 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
100 V 43.64 2 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
101 V 41.49 2 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
102 V 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
103 VI 58.17 3 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
104 VI 43.64 2 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
105 VI 41.49 2 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
106 VI 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
107 VII 58.17 3 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
108 VII 43.64 2 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
109 VII 41.49 2 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
110 VII 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
111 VIII 49.05 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
112 VIII 38.24 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
113 VIII 64.62 3 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
114 IX 49.05 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
115 IX 38.24 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
116 IX 64.62 3 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
117 I 50.70 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
118 I 50.61 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
119 I 50.78 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
120 II 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
121 II 50.78 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
122 II 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
123 III 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
124 III 50.78 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
125 III 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
126 IV 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
127 IV 50.78 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
128 IV 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
129 V 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
130 V 50.78 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
131 V 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
132 VI 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
133 VI 50.78 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
134 VI 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
135 VII 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
136 VII 50.78 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
137 VII 50.80 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
138 VIII 64.37 3 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
139 VIII 64.69 3 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
140 IX 64.37 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
141 IX 64.69 3 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
142 I 49.58 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
143 I 48.30 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
144 I 40.29 1 pokojowe   wolne zobacz rzut
145 II 49.58 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
146 II 48.30 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
147 II 40.29 1 pokojowe   wolne zobacz rzut
148 III 49.58 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
149 III 48.30 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
150 III 40.29 1 pokojowe   wolne zobacz rzut
151 IV 49.58 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
152 IV 48.30 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
153 IV 40.29 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
154 V 49.58 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
155 V 48.30 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
156 V 40.29 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
157 VI 49.58 2 pokojowe   wolne zobacz rzut
158 VI 48.30 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
159 VI 40.29 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
160 VII 49.58 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
161 VII 48.30 2 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
162 VII 40.29 1 pokojowe   wolne zobacz rzut
163 VIII 39.47 2 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
164 VIII 28.64 1 pokojowe + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
165 VIII 38.49 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut
166 IX 49.47 2 pokoje + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
167 IX 28.64 1 pokojowe + aneks kuchenny   sprzedane zobacz rzut
168 IX 38.49 1 pokojowe   sprzedane zobacz rzut