Zadaj pytanie << Powrót

Deweloper Budopol / Oferta / Inwestycje nowe / Ostatnia / Zadaj pytanie

1.Czy w Budopol sp. z o.o. mogę liczyć na pomoc doradcy finansowego?

Dział sprzedaży Budopol sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby klient, który chce sfinansować swój zakup ze środków pochodzących z kblueytu bankowego miał możliwość zapoznania się z możliwie szeroką ofertą banków w dziedzinie kblueytów hipotecznych. W związku z tym przedstawiciele większości banków są do Państwa dyspozycji. Wszelkie informacje dotyczące aktualnej oferty bankowej mogą uzyskać Państwo w naszym biurze sprzedaży


2. Jak długo trwa procedura uzyskania kredytu?

Procedura przyznania kredytu trwa zazwyczaj około 2 tygodni od czasu dostarczenia do banku wszelkich potrzebnych dokumentów ze strony klienta. Budopol sp. z o.o. ze swojej strony zapewnia dostarczenie wszelkich koniecznych dla banku dokumentów dot. prowadzonej inwestycji. W większości przypadków wstępną decyzję dot. możliwości przyznania kblueytu można uzyskać w ciągu kilku dni.


3. Co to jest przedwstępna umowa sprzedaży?

Przedwstępna umowa sprzedaży to umowa w której strona sprzedająca : Budopol sp. z o.o. zobowiązuje się do wybudowania i przeniesienia własności mieszkania w aktualnie prowadzonej inwestycji. Strona kupująca - klient zobowiązuje się do wpłacenia określonej ceny i przystąpienia do umowy przeniesienia własności.


4. Czy istnieje możliwość zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego?

Tak, na specjalne żądanie klienta, Budopol sp. z o.o. może podpisać umowę przedwstępna w formie aktu notarialnego w wybranej kancelarii notarialnej na terenie Krakowa.


5. W jaki sposób mogę zapoznać się z treścią umowy przedwstępnej?

Nasza standardowa umowa kupna lokalu bazuje na formie wykorzystywanej przy wszystkich naszych inwestycjach i została przygotowana zgodnie z obowišzujšcymi przepisami. Wdrożony przez firmę Budopol sp. z o.o. system ISO 9000:2 dodatkowo wspomaga wewnętrzne standardy. Klient na każdym etapie przed podjęciem decyzji może zapoznać się z umową, której wzór jest do Państwa dyspozycji.


6. Jakie dane są potrzebne do przygotowania umowy przedwstępnej?

Aby podpisać umowę przedwstępną Budopol sp. z o.o. musi dysponować następującymi danymi klienta :

  • Imię i Nazwisko
  • Numer dokumentu tożsamości
  • PESEL
  • NIP
  • Adres zamieszkania

Jeśli kupujący pozostaje w związku małżeńskim w ramach ustawowej wspólnoty majątkowej, konieczne do zwarcia umowy są dane współmałżonka jak i jego obecność w czasie podpisania umowy. W przypadku nieobecności współmałżonka konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie notarialnej.


7. Jakie są dostępne formy płatności?

Płatności są proporcjonalnie podzielone w czasie trwania inwestycji. Wielkość przyjętych rat jest ściśle zależna od terminu zawarcia umowy przedwstępnej w stosunku do postępu robót. Aby móc przystąpić do zawarcia umowy przeniesienia własności należy spłaci wszystkie ustalone raty. Płatności są ustalane przed podpisaniem umowy przedwstępnej i są załącznikiem do w/w umowy.


8. Czy cena jest gwarantowana?

Tak, cena jest gwarantowana od momentu podpisania umowy przedwstępnej. Cena ustalona jest ceną obowiązującą w momencie podpisania umowy przeniesienia własności. Cena może ulec zmianie, jeżeli klient kupujący zażyczy sobie dodatkowych zmian i przeróbek w mieszkaniu, które spowodują podniesienie kosztów wybudowania mieszkania. Koszty te są ustalane przed rozpoczęciem przeróbek, zapisywane w postaci dodatkowego aneksu.


9. Kiedy zostanę poinformowany o odbiorze nieruchomości?

W momencie zakończenia inwestycji klient zostaje poinformowany o możliwym terminie odbioru mieszkania. Budopolsp z o.o. ustala wtedy optymalny termin odbioru mieszkania. Klienci którzy zamierzają prowadzić prace wykończeniowe w mieszkaniach mogą indywidualnie ustalać najbardziej korzystne terminy odbioru mieszkania.


10. Jak przebiega odbiór nieruchomości?

Odbiór mieszkania następuje po uzgodnieniu terminu pomiędzy firmą Budopol sp. z o.o. a klientem kupującym. Podczas odbioru zostaje sporządzony protokół odbioru mieszkania, w którym zostają zawarte wszelkie informacje dot. ewentualnych elementów wewnętrznych wymagających poprawek. Poprawki zostaną wykonane w uzgodnionym terminie.


11. W jaki sposób ustalany jest termin umowy przeniesienia własności?

Termin umowy przeniesienia własności jest ustalany indywidualnie z klientem kupującym z wyprzedzeniem. Budopol sp. z o.o. przygotowuje wszelkie dokumenty konieczne dla Notariusza do podpisania umowy przeniesienia własności. Jednocześnie klient kupujący jest informowany o kosztach umowy notarialnej: wysokości taksy notarialnej, oraz wszelkich podatków, opłat skarbowych i sądowych.