Historia firmy

Deweloper Budopol / Historia firmy

Najważniejsze daty

 

15.03.1945 Początek działalności
Państwowe Zjednoczenie Przedsiębiorstw
- Budowlanych Kraków
1946-1947 Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane
- Kraków I
 
13.04.1947 - 1951 Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane
- Zjednoczenie Krakowskie
 
1951 - 30.06.1958 Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego
- Kraków
 
1.07.1958 - 30.06.1979 Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Miejskiego „Zetbeem”
 
1.07.1979 - 30.11.1993 Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów
Użyteczności Publicznej Budopol - Kraków
 
22.04.1993 Zarejestrowanie Spółki Budopol
 
1.12.1993 Zakończenie procesu przekształcania
Przedsiębiorstwa i rozpoczęcie
działalności jako Budopol Spółka z.o.o
 
17.06.1999 Rozpoczęcie działalności deweloperskiej
przez Budopol Sp. z o.o.
 
15.03.2015 Jubileusz 70-lecia Firmy
 
   

 

 

Tak się zaczęło

 

Natychmiast gdy na terenie miasta ustały działania wojenne, tzw. Krakowska Grupa Operacyjna na czele z komisarzem rządowym przystąpiła do zabezpieczenia majątku poniemieckiego. Stanowiły go m. in. opuszczone niemieckie firmy budowlane, z których, zarządzeniem władz centralnych, należało zorganizować państwowe przedsiębiorstwo budowlane.

 

Tak się to więc zaczęło, 15 marca 1945 roku, zamówieniem na czerwoną pieczątkę» z godłem państwowym, oraz napisem:

 

PAŃSTWOWE ZJEDNOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTW

BUDOWLANYCH Kraków

ul. Krowoderska 17, teł. 50132
 

 

Było to jedno z pierwszych w kraju przedsiębiorstw tej branży (z kierownictwem w składzie: dyrektor inż. Marian Rapaczyński, zastępcy do spraw technicznych — inż. inż. Jan Baum i Bolesław Dmitruk, zast. do spraw admin. i radca prawny — mgr Pisarski) podlegające, na równi z mnożącymi się firmami prywatnymi i spółdzielczymi, Przymusowemu Zrzeszeniu Przedsiębiorstw Budowlanych. Nazwa przedsiębiorstwa brzmiała szumnie — o wiele za szumnie, jak na rzeczywistą jego sytuację, w której aktywa wynosiły złotych „0" w gotowiźnie i niewiele więcej w poniemieckim, zdezelowanym sprzęcie, z czego i tak co lepsze trzeba było oddać zrujnowanej Warszawie. Wszystkie wydatki pokrywało się z zaliczek na przyszłe roboty, jeśli w ogóle wchodziły w rachubę przy równie pustych w tym czasie kasach inwestorów. Skromna siedziba Przedsiębiorstwa przy ul. Krowoderskiej mieściła, obok dyrekcji, także pozostałe działy administracji. Zarówno tu jak i na pierwszych placach budowy, wobec braku sprzętu praca odbywała się w warunkach jak najbardziej prymitywnych. Transport zaś zasadzał się na pewnego rodzaju spółce z prywatnymi posiadaczami samochodów ciężarowych, z którymi .dzieliło się Przedsiębiorstwo otrzymywanymi przydziałami materiałów pędnych w zamian za usługi przewozowe...

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną historią naszej firmy! >> Pobierz plik.

 

JUBILEUSZ „ZETBEEM“  

 

Firma w 30 lat buduje 1 500 budynków.  - Zapraszamy do obejrzenia filmu o spektakularnych dokonaniach Budopolu w pierwszym okresie działalności.